Dyras ve og vel

bookmark

Håndteres dyrevelferden godt nok?

mandag 29. oktober 2012, kl. 12:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Mattilsynet

Inngang: Gratis

Mattilsynet får kritikk for hvordan de håndterer tilsynet med dyrevelferden. Har dyra det godt nok? Og hvem passer på at dyreeierne gjør det de skal? Nå inviterer Mattilsynet til debatt. Innledere og paneldeltakere har forskjellig synspunkter – nå tar de debatten. Debattleder: Siri Lill Mannes.