Dyreetikkonferansen 2012

bookmark

Dyr og mat, menneske og forbruker

fredag 21. september 2012, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Rådet for dyreetikk, Senter for utvikling og miljø (UiO) og Minding Animals Norge

Inngang: Gratis

Hva vet nordmenn flest om hvordan dyra i norsk matproduksjon lever, transporteres og slaktes? Er forbrukerne interessert i å vite hvordan høner, griser og kyr egentlig har det? Og skal vi stilltiende akseptere utviklingen, eller ønsker vi å påvirke? Påmelding til post@dyreetikkonferansen.no.