Dyrevelferd hos produksjonsdyr

Dyrevelferd hos produksjonsdyr

bookmark

Seminar

mandag 15. oktober 2018, kl. 18:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Mattilsynet

Inngang: Gratis

Mattilsynet inviterer til åpent seminar og debatt hvor temaet er «Dyra som skal bli maten vår – hvordan kan vi sikre dem god dyrevelferd?».

 

PROGRAM
18.00 – 18.05 Velkommen v/ Harald Gjein, adm. dir., Mattilsynet

18.05 – 18.15 Hvem har ansvaret for dyrevelferden til dyr som skal bli til mat, og hvem kan påvirke til bedre dyrevelferd? v/ Karen Johanne Baalsrud, direktør avd. planter og dyr, Mattilsynet

18.15 – 18.25 Påvirker dyras velferd hva forbrukerne vil spise? Annechen Bahr Bugge, måltidsforsker, Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

18.30 – 18.40 Strengere krav til dyrevelferd uten offentlige regler. Fordeler og ulemper. Live Kleveland, kommunikasjonsleder, Dyrevernalliansen

18.45 – 19.00 Case: Hvordan står det til med slaktegrisen i Rogaland? Odd Ivar Berget, avdelingssjef region sør og vest, Mattilsynet

19.00 – 19.15 God dyrevelferd er viktig – for dyra, forbruker og bonde Lars Petter Bartnes, styreleder, Bondelaget

19.15 – 19.45 PAUSE m/ enkel servering

19.45 – 19.55 Hvordan kan Mattilsynet hindre kronisk dårlige dyrehold? Torunn Knævelsrud, seksjonssjef, seksjon dyrevelferd, Mattilsynet

19.55 – 20.00 Innledning til debatt v/ Aslak Bonde

20.00 – 20.55 Paneldebatt – ledes av Aslak Bonde.
I panelet: Annichen Bahr, Live Kleveland, Lars Petter Bartnes, Torunn Knævelsrud
Åpent for spørsmål fra salen til panelet

20.55 – 21.00 Oppsummering av seminaret v/ Karen Johanne Baalsrud, Mattilsynet