E-valg

bookmark

I et demokratisk perspektiv

onsdag 12. september 2012, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Institutt for samfunnsforskning

Inngang: Gratis

Hva er de demokratiske effektene ved å innføre internettvalg? Forskere vil presentere funn fra evalueringen av forsøket med e-valg i 2011. Kommunal- og regionaldepartementet kommenterer resultatene av undersøkelsen.