Edly Grape

bookmark

Utvikling av liv og bevissthet i åndsvitenskapelig perspektiv

lørdag 5. oktober 2013, kl. 13:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Martinus-gruppen i Oslo

Inngang: Billett

Gjennom sin åndsvitenskap presenterer Martinus oss for en helhetlig forklaring på livets store spørsmål. Han forklarer at livet utvikler seg gjennom kretsløp fra uvitenhet til viten. Viten er det samme som kjærlighet ovenfor alt levende, mens uvitenhet er ukjærlighet.

Et ukjærlig levesett medfører ubehagelige konsekvenser i form av skjebne. Slik utvikler vi oss gradvis i retning større humanitet og kjærlighet.

Han forklarer at livet er evig og at hele verdensaltet består av levende vesener. Etter som vi utvikler oss, skifter vi gjennom reinkarnasjonen ut den gamle fysiske organismen til fordel for en ny. Vår livsførsel bestemmer helsetilstanden til den nye organismen. En uheldig livsførsel medfører sykdom og lidelse. Alle erfaringer lagres i våre talentkjerner, og feiltagelsene medfører utvikling av medfølelse og toleranse. Menneskeheten er i ferd med å realisere et nytt naturrike på jorden, basert på nestekjærlighet, humanitet og toleranse.

Varer til klokken 15.30.

Inngang kr. 100,-. Mat og drikke kan kjøpes i kafeteriaen.