Eggenforelesinga

bookmark

Litteratur og propaganda

lørdag 28. februar 2015, kl. 14:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Aschehoug og Dagsavisen

Inngang: Billett

Poet Jo Eggen vil snakke om forbindelsen mellom litteratur og litteratursamtalen brukt som propaganda. Han vil særlig se på Svetlana Aleksijevitsj’ bok Krigen har intet kvinnelig ansikt og mottakelsen av den i Skandinavia. En ukritisk mottakelse? spør Eggen. En mottakelse som endrer bokas karakter, i tråd med en vestlig politisk agenda? Han leser boka opp mot tidligere sovjetiske framstillinger av bokas tema, de sovjetiske kvinnesoldatene under annen verdenskrig. Eggen vil også komme inn på det han kaller kampanjen mot, ikke debatten om, Peter Handke.

FOTO: Aschehoug Forlag