Eiendomsrettens grenser

bookmark

Innlegg og debatt

onsdag 4. desember 2013, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Arr idéhistorisk tidsskrift

Inngang: Gratis

Hvem som har rett til å eie og hva (eller hvem) som kan eies har endret seg opp igjennom historien. Og det har ofte vært diskutert hvor grensene for eiendomsrett kan eller bør gå. Med utgangspunkt i tre innlegg som har fokus på ulike eiendomsproblematikker ønsker vi i kveld å diskutere eiendomsrettens grenser:

Guri Larsen, professor i kriminologi ved UiO og medredaktør av/skribent i boka Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder, innleder om «Dyr og natur som menneskets eiendom»

Geir Heivoll, høgskolelektor ved Politihøgskolen og doktorgradsstipendiat ved Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA: innleder om «Privat eiendomsrett som grense for det norske politiets myndighet på 1800-tallet. Et prisme for spenninger mellom rettsstatlige og politistatlige perspektiver på forholdet stat-individ?»

Dag Ellingsen, sosiolog og forfatter av boka Reven; Olav Thon og hans metoder innleder om «Olav Thon – en eiendommelig personlighet».