Eksploderende stjerner, skyer og klima

Eksploderende stjerner, skyer og klima

bookmark

Om forskning som ikke er politisk passende

tirsdag 7. juni 2022, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Klimarealistene

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Professor Henrik Svensmark
Danmarks Tekniske Universitet

En forskers oppgave er å oppdage og forklare sammenhenger. Ofte styrt av ren nysgjerrighet. Universiteter ble i sin tid opprettet som steder for fri forskning. Nå opplever vi at fri universitetsforskning ikke lenger er ønskelig når det gjelder tema som klima. I dette foredraget vil Henrik Svensmark fortelle om sin idé om at partikler fra stjerneeksplosjoner langt unna kan føre til skydannelse og klimavariasjoner. Hans forskergruppe har demonstrert dette ved eksperimenter og beregnet at skyvariasjoner forsterker solas påvirkning av klimaet. Men siden sola ifølge FNs klimapanel, ikke har betydning for de observerte klimavariasjoner, er det blitt umulig å støtte slik forskning ved
offentlige midler.

Svensmark vil fortelle hvordan hans forskning har blitt mer og mer uønsket ettersom resultatene har blitt sikrere. Klimarealistene vil at ytringsfriheten må gjelde for alle fakta om klimaet – også de som utfordrer politisk korrekte «sannheter»