Eksplosiv gjeld – ikke bare et europeisk problem!

bookmark

Perspektiver fra nord og sør på ansvarlig finansiering

onsdag 6. april 2011, kl. 10:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: SLUG - Slett U-landsgjelda

Inngang: Billett

Åpent seminar. Lunsj til alle som melder seg på til slug@slettgjelda.no eller på SLUGs nettside innen 4. april.

Gjeldskrise er ikke lenger et fremmed begrep for folk flest. Land i hele verden sliter med høye gjeldsbyrder og må nedprioritere egen befolkning og deres rettigheter for å betjene skyhøy gjeld. FN prøver å utvikle prinsipper for ansvarlig långiving og i EU diskuteres det på alvor å innføre en konkursmekanisme for gjeldstyngede land. En ny økonomisk virkelighet har etablert seg etter finanskrisa, og det internasjonale samfunnet søker nå etter løsninger:

Hva trengs for å stoppe uansvarlig oppførsel i finanssektoren?
Hvilke tiltak må rettes mot det som skjer i forkant av at en kontrakt blir inngått, og hvilke må iverksettes når en part ikke kan oppfylle kontrakten?
Når passerer vi grensen der frivillige retningslinjer uten sanksjonsmuligheter må erstattes av bindende regelverk?
SLUG arrangerer et seminar for å se på hva som trengs av forebyggende regler og prinsipper og hva som må på plass av mekanismer og tiltak for å redde land ut av gjeldskriser og sikre at gjeldsbyrder ikke hindrer utvikling.

 

Program:

10:00-10:20 Innledning ved Arvinn Gadgil, politisk rådgiver i UD
10:20-11:20 Innledninger ved:
    Collins Magalasi, executive director, Afrodad. 
    Øygunn Brynildsen, Advocacy and Networking Officer, Eurodad, 
    Pål Børresen, Senior Sovereign Debt Expert, UNCTAD
11:20-11:30 Kort kaffepause
11:30-12:30 Paneldebatt
    Ordstyrer: Penny Davies, Policy Advisor Development Financing i Diakonia
12:30-13:00 Lunsj