Ekstremisme i klasserommet

bookmark

Hva kan skolen gjøre?

onsdag 2. september 2015, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Bergesenstiftelsen og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn STL

Inngang: Billett

Hvordan bør skolen møte ekstremistiske holdninger blant elever? Hva kan læreren gjøre? Konferanse om skolens viktige rolle i kampen mot voldsforherligende ideologier. Presentasjon av konkrete verktøy tilpasset lærerens hverdag.