Ekstremisme

bookmark

Foredrag ved Kristian A. Bjørkelo

onsdag 12. oktober 2016, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag

Inngang: Gratis

Med «ekstremisme» mener vi ulike ytterliggående politiske og religiøse forestillinger og gjerninger, og forsøk på å tvinge samfunnet til å endre seg i en helt ny retning med ikke-demokratiske midler. Kristian Bjørkelo forsøker å gi svar på spørsmålet om hva ekstremisme er.