Elefanten i rommet

bookmark

– hva skjer med barna når de voksne drikker?

mandag 2. september 2013, kl. 11:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kompasset og Omnipax forlag

Inngang: Gratis

Omnipax inviterer til boklansering og diskusjon av ungdomsromanen Elefanten i rommet av Kari Saanum. Ungdomsromanen Elefanten i rommet ble gitt ut våren 2013, og handler om å vokse opp i en familie der en av de voksne ruser seg.

Boka presenteres på Litteraturhuset, og følges opp med en diskusjon som tar opp voksnes rusbruk/-misbruk sett fra barn og unges ståsted.
– Hvordan opplever barn og unge at voksne ruser seg?
– Hvordan blir barn og unges selvbilde formet av at voksne i familien ruser seg?
– Hvordan hjelpe barn og unge som vokser opp med rus i familien?

Disse deltar:
Psykolog Gøril Westborg Smiseth Kompasset
Marius Sørensen-Sjømæling Barn av rusmisbrukere
Kari Randen Av-og-til
Kari Saanum forfatter

Ordstyrer: Liv Gulbrandsen Leser søker bok

Velkommen!