«Elektrotåka» – den nye helse- og miljøgiften?

bookmark

Åpent møte - foredrag og debatt

lørdag 18. oktober 2014, kl. 12:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Einar Flydal i samarbeid med Arne Næss-professoratet i global rettferdighet og miljø

Inngang: Gratis

I følge våre myndigheter kan mikrobølgene fra mobiler og annet trådløst umulig gjøre skade. De viser også til at forskningen ikke er entydig, og at det ikke er påvist noen måte slik stråling kan få helsemessige følger.

I følge prof. em. Martin L. Pall, fysiker, genetiker og cellebiolog, har de sovet i timen og tar feil på alle tre punkter. Pall hevder at forskningen faktisk har en entydig tolkning, og at vi må få et ganske annet strålevern. Han hevder – utfra egen og andres omfattende forskning de siste tiårene – bl.a.:

• Mikrobølger skader selv langt under strålegrensene, gjennom mekanismer på cellenivå
• Disse biologiske mekanismene kan – helt eller delvis – stå bak økende «uforklarte lidelser» som plutselig hjertedød, ME, svekket immunforsvar, fibromyalgi, post-traumatisk stress, og økte DNA-brudd, m.m.
• Virkningene kan i prinsippet ramme alle flercellede dyr, og er påvist selv i blåskjell
• Man trenger verken New Age, tendensiøs vitenskap eller konspirasjonsteorier for å begrunne dette

Konsekvensen av Palls funn er at vi står overfor en ny og almen miljøgift. Noen har kalt den «det 21. århundrets miljøbombe». Kan det stemme? Hvordan skal vi forholde oss til dette? Det har konsekvenser for miljøpotiltak, helsesektoren, mastbygging, data i skolen, og håndtering av el-overfølsomme.

Martin Pall, prof. em. v/ Washington State University, har en omfattende produksjon. Hans første artikkel der han trekker inn elektromagnetiske felt som forklaring på lidelser han har arbeidet med en årrekke, havnet på «Global Medical Discovery”-lista over de viktigste artiklene innen medisin i 2013.

Innledning – Einar Flydal, AFP-er fra IKT-bransjen, næringsliv og akademia
Foredrag – prof. em. Martin L. Pall, Washington State University
Kommentarer (ubekreftet) – Følgende er invitert til å kommentere: Helsedept., Samferdselsdept., Miljødir., Statens strålevern, Folkehelseinstituttet, og Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap v/ UiO, Telenor Research, og blogger og skeptiker Gunnar Tjomlid.

Møtet vil være på engelsk. Gratis entré. Dørene lukkes presis (opptak).
NB! Lokalet er IKKE tilrettelagt for el-overfølsomme.