En giftfri hverdag?

bookmark

Om kjemikalier

tirsdag 14. mai 2013, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Forbrukerrådet, Polyteknisk Forening, Naturviterne og Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi

Inngang: Gratis

Små mengder av ulike kjemikalier som finnes i hverdagsprodukter kan virke sammen og gi skadelige helseeffekter. Hver dag eksponeres vi for et stort antall kjemikalier fra mange forskjellige kilder som leker, kosmetikk, elektronisk utstyr, byggevarer, mat og medisiner. Omfanget av hormonforstyrrende stoffer og andre skadelige kjemikalier i forbrukerprodukter er bekymringsfullt. Hvordan kan vi sikre forbrukerne en giftfri hverdag?

Program:
0900 Åpning og velkommen
Randi Flesland, direktør Forbrukerrådet

0905 Hva trengs for å sikre forbrukerne en giftfri hverdag?
Ketil Hylland, professor og toksikolog
Helga Pedersen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet
Nikolai Astrup, miljøpolitisk talsmann i Høyre

0950 Kjemikalietest av barnerom
Christian Dye, seniorforsker ved Norsk Institutt for Luftforskning

1005 Hormonforstyrrende stoffer
Julie Boberg, seniorforsker v/ Danmarks Tekniske Universitet

1025 Pause

1050 Skadelige kjemikalier i forbrukerprodukter – hva er hovedutfordringene?
Jan Hammar, assisterende direktør Kemikalieinspektionen, Sverige

1110 Hvorfor skal vi være bekymret for hormonforstyrrende stoffer? Oppsummering av en ny rapport fra UNEP og WHO.
Georg Becher, forskningssjef og professor v/ Nasjonalt Folkehelseinstitutt

1125 Hva gjør norske myndigheter?
Anne Mari Opheim, avdelingsdirektør Klima – og forurensningsdirektoratet
Kari Bryhni, avdelingsdirektør Mattilsynet

1145 Oppsummering og avslutning
Sissel Rogne, styreleder PF Livsgrunnlag og Miljøtrusler og direktør Bioteknologinemnda

Påmelding til: seminar@forbrukerradet.no