En hjertesak: Organdonasjon ved sirkulasjonsstans Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

En hjertesak: Organdonasjon ved hjertestans

bookmark

Hvordan trekkes grensen mellom liv og død?

onsdag 16. februar 2022, kl. 19:00 til kl. 20:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis - Påmelding kreves

Høsten 2021 ble metoden for organdonasjon kalt cDCD (kontrollert donasjon etter sirkulatorisk død) godkjent i Norge etter en lang og grundig prosess. I denne prosessen ble det stilt kritiske spørsmål. Metoden brukes allerede i mange andre land. For å opprettholde den gode tilliten til helsevesenet i spørsmålene rundt organdonasjon, ønsker vi å gi et innblikk i hvordan cDCD praktisk vil utføres: Hvordan tas det hensyn til den døende pasienten og pårørende? Hva er egentlig cDCD?

Enkel bevertning serveres fra klokken 18:30.

Etter to korte innledninger vil et panel diskutere og svare på innsendte spørsmål.

Panelet vil bestå av:

  • Torgunn Bø Syversen, donorsykepleier/intensivsykepleier ved Oslo universitetssykehus
  • Morten Horn, Overlege i nevrologi ved Oslo universitetssykehus
  • Berge Solberg, Professor i medisinsk etikk ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Marius Timmann Mjaaland, Professor i religionsfilosofi og systematisk teologi ved teologisk fakultet, Universitetet i Oslo og gruppeleder i 3DR
  • Søren Erik Pischke, Forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo, overlege ved avdeling for anestesiologi og intensivmedisin ved Oslo Universitetssykehus og gruppeleder i 3DR
  • Jørgen Dahlberg, Forsker ved senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo