En menneskevennlig byutvikling?Foto: Wikimedia commons

En menneskevennlig byutvikling?

bookmark

Hvordan sørger vi for at Oslo er et godt sted å bo?

tirsdag 11. september 2018, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Oslo KrFs bystyregruppe

Inngang: Gratis

Oslo KrFs programkomité inviterer sammen med Oslo KrFs bystyregruppe til debatt om byutvikling: En menneskevennlig byutvikling?

Oslo er en storby i vekst. Hvilke hensyn bør ivaretas når byen skal vokse og flere skal bo i den? Bør vi bygge høyhus og fortette i småhusområder? Hvordan veier vi kommersielle interesser mot fellesskapets interesser? Hvordan sørger vi for at Oslo er et godt sted å bo også i fremtiden?

Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, vil først holde en innledning på ca. 20 minutter før det blir en panelsamtale. Det blir også mulighet for å stille spørsmål til panelet.

 

I panelet:

Espen Andreas Hasle, fylkesleder i Oslo KrF

Victoria Marie Evensen, leder i byutviklingskomiteen for Ap

Pia Farstad von Hall, fraksjonsleder i byutviklingskomiteen for Høyre

Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania

Ordstyrer: Erik Lunde, leder for programkomiteen og gruppeleder for KrF i bystyret