En mislykket sammenslåing

bookmark

Debatt om Oslo universitetssykehus

mandag 18. mars 2013, kl. 18:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo legeforening

Inngang: Gratis

Sammenslåingen av Aker sykehus, Rikshospitalet og Ullevål sykehus skulle gi bedre helsetjeneste og mer effektiv ressursbruk. Innsparingene skulle fra dag én være så store at det skulle gi rom for investeringer. Så langt er historien en ganske annen. Hvorfor? Oslo legeforening inviterer til debatt.