En nødvendig systemdebatt 1

En nødvendig systemdebatt

bookmark

Økonomi og helsepolitikk

tirsdag 27. november 2018, kl. 13:00 til kl. 16:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Helsepartiet og Helsetjenesteaksjonen

Inngang: Gratis

Helse – god investering eller galopperende utgift?

Mange vil nok mene at når det kommer til liv og helse er det andre verdier enn de rent økonomiske som burde være overordnet. Likevel gjennomsyres helsesektoren av en økonomisk tankegang der effektivisering og reduksjon av kostnader noen ganger kan se ut til å være det viktigste målet. 

 

Noen mener at effektiviseringstankegangen har gått alt for langt, at nåløyet for å slippe inn i spesialisthelsetjenesten har blitt for trangt, og at presset på å skrive ut de som har kommet inn så fort som mulig har blitt medisinsk uforsvarlig. Andre er mer bekymret for at samfunnet ikke har økonomisk bærekraft til å håndtere den byrden helseutgiftene vil påføre oss i fremtiden – den etter oljen.

 

Helsetjenesteaksjonen har fått støtte av Fritt Ord og arrangerer i samarbeid med Helsepartiet en debattserie om system og vi inviterer denne gangen til debatt om de økonomiske modellene som ligger til grunn i helse- og omsorgssektoren.

 

Er måten det tenkes på fornuftig ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv? Finnes det andre måter og andre modeller. Penger brukt på befolkningens liv og helse regnes i dag ikke som investeringer, kun som kostnader. Når det offentlige bruker penger på veier, forsvar og annet blir det sett på som investeringer. Slik er det ikke når vi bruker penger på MR-maskiner, helsesøstre og behandling av syke. Hvorfor ikke? Vi har invitert Norges fremste eksperter på disse temaene og utfordret media og politikere til en nødvendig debatt om system.

 

Arrangementet er åpent for alle og gratis. Velkommen til systemdebatt om de viktige spørsmålene!

 

Program

 

1300    «Velkommen, La oss snakke om penger, da!»

De som vil ha bedre helsetjenester, mer forebygging, eller satsing på miljø vil ofte si at penger er et middel ikke målet. Ofte for døve ører, men uansett la oss snakke om penger da.

 

1305    «Vi trenger en nasjonal investeringsplan for sykehus»

ved president i Den Norske legeforening Marit Hermansen

 

1320    «Velferd under press»

Er private profitører med sugerør i statskassen eller gode krefter som i større grad bør bidra til kortere køer og bedre og rimeligere tjenester for alle?

Ved tidligere redaktør i Morgenbladet, Anne Beth Moslet

Kommentarer fra mediepanelet

 

1340    «Prinsipper for riktig prioritering»

Hvordan kan vi best møte dagens prioriteringsutfordringer i helsesektoren?
Ved professor i helseøkonomi om medlem i Prioriteringsutvalget, Jan Abel Olsen

 

1355    «Elsker vi hverandre mindre enn før, siden vi prioriterer som vi gjør?»

Det er helt nødvendig å prioritere og det må prioriteres hardt mener noen, mens andre mener at de prinsippene som ligger til grunn for prioriteringsmeldingene både bygger på feil forutsetninger og er regelrett skremmende.

Ved kreftlege Oluf Dimitri Røe

Kommentarer fra mediepanelet

 

Pause

 

1425   «Nytten av helseinvesteringer for samfunnet»

Ved partner i Menon Economics, Erland Skogli

 

1440    «Meningsløse mål og skremmende resultater?»

Mål- og resultatstyring i offentlig sektor
Ved konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard

 

1455    «Tre hovedutfordringer med helseforetaksmodellen»

Er den for kostbar?
Forsker, juridisk fakultet, UIO, Anne Kjersti Befring

Kommentarer fra mediepanelet

 

1515   DEBATT«Hvorfor er det ikke mer debatt om system, styringsprinsipper og økonomi på et overordnet nivå?

Hva skjedde med ideologien og systemdebatten i politikken?
Politisk paneldebatt med blant annet Odd Einar Dørum (V), Erling Folkvord (R) og Carl I. Hagen (F)

Gjør media jobben sin?

Mediepanelet kommenterer debatten og svarer på spørsmål.

 

1550   «Stopp sløsingen», avrunding og oppsummering

ved leder for Helsetjenesteaksjonen Torgeir Bruun Wyller