Militærmaktseminaret 2018:Foto: Shutterstock

Militærmaktseminaret 2018

bookmark

Ny verden – nytt NATO?

torsdag 8. november 2018, kl. 09:00 til kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: NUPI

Inngang: Gratis med påmelding

Under årets militærmaktseminar spør vi følgende: Hvordan kan vi sikre et troverdig kollektivt forsvar av Europa i disse Trump-tider?

Trump-administrasjonen har utfordret flere av grunnpilarene til det tradisjonelt sterke forholdet mellom Europa og USA. I tillegg til sprikende syn og politikk på handel, tariffer og klimaendringer, har presset på de europeiske allierte til å nå toprosentsmålet økt dramatisk siden Trump kom til makten. Fremtiden til amerikansk forsvarsforpliktelse og tilstedeværelse i Europa kan bli betinget av europeiske forsvarsutgifter.

Det er mulig at denne utviklingen kan føre til en undergraving av solidaritet og amerikanske sikkerhetsforpliktelser. I verste fall kan det hende at Europa må stole på et NATO med liten amerikansk involvering. Det er ikke sannsynlig at USA noen gang formelt vil forlate forsvarsalliansen, men amerikanerne kan velge å bidra med mye mindre ressurser enn de gjør i dag. Til tross for nye insentiver for å styrke EUs sikkerhets- og forsvarsevne, er det usannsynlig at EU noen gang vil ta over den kollektive forsvarsrollen NATO har. Forsvaret av Europa må kanskje stole mer på et «europeisk NATO» enn før – eller alternativt skape sterkere bilaterale bånd mellom USA og det enkelte europeiske land. Siden vi ikke lenger kan avvise slike scenarier, har tiden kommet for å spørre seg hvordan et alternativt rammeverk for forsvar og sikkerhet kan se ut.

Hva kan et europeisk NATO og Canada gjøre alene for å forsvare Europa? Hvilke tiltak kan bidra til å styrke dagens svake og fragmenterte forsvarsstruktur i Europa mest mulig effektivt? Kan vi forvente en større innbyrdes konkurranse om å styrke sine bilaterale bånd til USA, og burde det i så fall være løsrevet fra NATO? Bør Norge fokusere på sikring mot risikoen i ulike fremtidige scenarier, eller styrke dagens forsvarsstrategi?

2018 markerer Militærmaktseminarets 20-års jubileum. Årets seminar ønsker å gi et innblikk i et ukomfortabelt fremtidsscenario der løsninger som et større nordisk forsvarssamarbeid, en mer bilateral verden, eller den potensielle nye rollen til viktige land som Tyskland, skal diskuteres. Det vil være bidrag fra en rekke eksperter fra inn- og utland og norske beslutningstakere.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal.

Varer til kl. 15.00

Gå til påmelding