En skole der alle er vinnere 2

En skole der alle er vinnere

bookmark

torsdag 24. februar 2022, kl. 18:00 til kl. 21:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Styret i Vestre Aker Senterparti

Inngang: Gratis

Tor Hammer, tidligere rektor ved Sollerudstranda skole

Jan Bøhler, Sp-politiker og Marit Knutsdatter Strand, første nestleder i Stortingets Utdannings- og forskningskomité snakker om hva som må til for å skape en skole tilpasset den enkelte elev. Deretter blir det samtale rundt småbord, etterfulgt av paneldebatt. Møteleder er Rune Svendsen.

Bakgrunn:

Å skape en skole tilpasset den enkelte elev, har vært et mål i både skolereformen av 1994 og 2006. Men i dag kan fremdeles svært mange elever allerede fra første skoleår føle seg som skoletapere, med de skadelige følger dette kan ha for den enkelte elev, for skolemiljøet og for samfunnet.

Nå skisserer Hurdalsplattformen en løsning der praktiske fag oppgraderes og likestilles mer med teoretiske fag, og der opplæring i praktiske og teoretiske fag integreres i et helhetlig utdanningsopplegg helt fra grunnskolen. Styret i Vestre Aker Sp har bedt våre tre innledere dele sine tanker med oss om hvordan målene i Hurdalsplattformens skal realiseres.