En smak av fasilitering

bookmark

Åpent inspirasjonsmøte

torsdag 27. august 2015, kl. 13:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Kybri (Mathilde B. Mjønes) og Facilitator (Anne Weber Carlsen)

Inngang: Gratis

Jobber du i team?
Har dere noen utfordringer på arbeidsplassen – små eller store?
Har dere god kompetanse, men vet ikke alltid hvordan å utnytte den?

Fasilitering er en metodikk der man ved hjelp av enkle verktøy legger til rette for at medarbeidere selv kan løse utfordringer – på en måte som er både morsom og effektiv.

Kybri og Facilitator inviterer til et åpent inspirasjonsmøte om
• hva fasilitering er
• kjerneverdiene i fasilitering
• hva fasilitering kan bidra med på din arbeidsplass
• fasiliteringsverktøy- og metoder
• framtidig kursvirksomhet i Oslo.

Inspirasjonsmøtet henvender seg til konsulenter, prosjektledere, undervisere og andre som ønsker å bli inspirert til å fasilitere effektive og dynamiske møter, workshops, utviklings- og læreprosesser.

Det legges opp til at deltakerne er aktive under inspirasjonsmøtet, men det kreves ingen forberedelse i forkant. Det kreves ingen deltakeravgift, men påmelding er nødvendig. Du melder deg på informasjonsmøtet her.

Vi gleder oss til å se deg og dele våre erfaringer og gleder ved fasilitering med deg!