En verden av virus

bookmark

Carl Zimmer forteller om virus

mandag 5. juni 1950, kl. 16:57

Sal: Amalie Skram

Arrangør: CEES, Biologisk institutt, UiO

Inngang: Gratis

Den anerkjente populærvitenskapelige formidleren Carl Zimmer tar for seg den nyeste forskningen på virus. Ved bruk av ny teknologi har vitenskapen oppdaget at virus er langt viktigere for jorden og livet på den enn man tidligere visste. For mer info: mn.uio.no/cees. Språk: Engelsk.