Endelig likestilt foreldreskap

bookmark

og slutt på samværsabotasje?

onsdag 23. september 2015, kl. 19:00

Sal: Kverneland

Arrangør: MannsForum

Inngang: Gratis

Barne- likestillings- og Inkluderingsdepartementet har fremmet et høringsforslag til endringer i Barneloven med formål å likestille foreldrene og bl.a. forebygge samværsabotasje. MannsForum er høringsinstans, og har invitert departementet til å orientere om bakgrunn, innhold og formål med forslaget som utgangspunkt for en åpen debatt om forslaget til endringer. Viktige momenter her er om forslaget går langt nok i å gi fedre reell likestilt foreldreskap med mor, og om det vil kunne forebygge/forhindre samværssabotasje i praksis m.v.

Program:
1900 Velkommen og innledning ved talsmann for MannsForum Kjetil Thue
1910 PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNELOVEN FOR Å FREMME LIKESTILT FORELDRESKAP VED STATSSEKRETÆR KAI-MORTEN TERNING I BLD. Spørsmål/svar
1940 Orientering om MannsForums foreløpige synspunkter på forslaget v/Guttorm Grundt. Styremedlem MF.
1955 Forberedt innlegg fra Camilla Pettersen, forfatter og pårørende
2005 Forberedt innlegg fra Ragnar Næss, forsker/utreder MF
2020 Pause (kaffe o.a.)
2030 Forberedt innlegg fra Tonje Elisabeth Granholt, pedagog og likestillingsfeminist
2040 Paneldebatt mellom innlederne og salen med aktiv deltagelse/innspill fra/dialog med salen.
2130 Kort oppsummering og avslutning