Endring gir muligheter!

bookmark

Hvordan gjennomføre en vellykket omstillingsprosess i din organisasjon?

mandag 9. mars 2015, kl. 08:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: HR-huset og og advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund

Inngang: Gratis

Denne morgenen belyser vi omstilling og nedbemanning i organisasjoner, og beskriver hvordan slike prosesser kan gjennomføres på en ryddig og profesjonell måte – både juridisk og menneskelig.

Styreleder i HR-huset, Elina B. Bjørck, vil fokusere på de HR-messige aspekter ved nedbemanning, mens Terje Andersen i advokatfirmaet vil redegjøre for ivaretagelse av de juridiske prosesser.

For informasjon og påmelding: kontakt@hrhuset.no eller gå inn på HR-husets hjemmeside her