Eneveldets administrative arv

bookmark

Foredrag ved Mona Ringvej

tirsdag 20. mai 2014, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Fritt Ord

Inngang: Gratis

Da Norge ble selvstendig i 1814, var det nødvendig å bygge opp en ny sentralforvaltning. Den dansk-norske helstatens konger hadde vært lite villige til å etablere sentrale organer for Norge. Mye av arven fra det danske styret var likevel overførbart til norske forhold, slik at den norske sentralforvaltningens historie etter 1814 også ble en historie om kontinuitet, om eneveldets arv i den selvstendige nasjonens navn. Ola Teige kommenterer. Debattleder er Frode Jacobsen.

Arrangementet inngår i en serie på tre om sentralforvaltningens utvikling fra 1814 til 2014. De andre foredragene er 10. og 17. juni.