Enhver har Ret til et Mileu AVLYST

bookmark

Den livsviktige grunnlovsparagraf

torsdag 22. mai 2014, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold)

Inngang: Gratis

ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST

Grunnlovens paragraf 110b slår fast at alle har rett til et rent miljø og en sunn natur. Har denne bestemmelsen den innflytelse i samfunnet den fortjener, og som vi mennesker trenger? Møt fram for foredrag og debatt!