Enneagramkafé

bookmark

Tema: Enneagrammet i Coaching

onsdag 12. november 2014, kl. 19:00

Sal: Kverneland

Arrangør: IEA-Norge

Inngang: Billett

Enneagrammet er et verdifullt verktøy i coaching til å hjelpe klienter å overkomme indre motstand, fordi man får viten om hva denne kan handle om, og om hva som motiverer og demotiverer hver personlighetstype. Enneagrammet beskriver 9 personlighetstyper på en måte som gir en dyp innsikt i den menneskelige psykologien. Det beskriver alle deler av Joharis vindu, både det som er åpent, skjult, blindt og ukjent.

Vi hører om hvordan Enneagrammet kan brukes i coaching, og får eksempler på hvordan Enneagrammet kan gjøre coachen i stand til å støtte klientene sine enda bedre gjennom å forstå temaene for hver personlighetstype.

Innlegg ved Helene Makani, Master Trainer i Enneagrammet og coach, samt forfatter til boken Enneagrammet – din personlige utviklingsvei.