Enneagrammets tre sentre: Hodesentret

bookmark

Seminar med fokus på ‘Mental Intelligens’ og Enneagramtype 5, 6 og 7

torsdag 22. januar 2015, kl. 18:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Enneagramakademiet 9 typer

Inngang: Billett

Denne er den andre av tre temakvelder om Enneagrammets tre sentre. Disse kvelder er for alle som kunne tenke seg å bli bedre kjent med Enneagrammet og de 9 Enneagramtypene, typenes sterke sider og de utfordringer hver type har.

Med utgangspunkt i inndelingen i 3 sentre og 3 intelligenser tar vi denne gangen for oss Hodesentret og Mental intelligens. Vi fokuserer på de tre typene som har sitt utgangspunkt i dette senter, og ser på hvordan typene anvender den primære intelligensen. Du vil dessuten forstå mer om hvordan du selv – uansett type – bruker den mentale intelligensen.

På kvelden vil du lære (mer) om:
– Type 5, 6 og 7
– Hodesentret og hva som er fellestrekk for type 5, 6 og 7
– Den mentale intelligensen og hvordan hvert menneske – uansett type – kan bli enda bedre til å anvende denne.
Det vil være små øvelser for alle med det formål å forstå mer om den mentale intelligensen.