Enneagrammets tre sentre: Kroppssentret

bookmark

Seminar med fokus på ‘Instinktiv Intelligens’ og Enneagramtype 8, 9 og 1

torsdag 23. oktober 2014, kl. 18:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Enneagramakademiet 9TYPER

Inngang: Billett

Denne er den første av tre temakvelder om Enneagrammets tre sentre. Disse kvelder er for alle som kunne tenke seg å bli bedre kjent med Enneagrammet og de 9 Enneagramtypene, typenes sterke sider og de utfordringer hver type har.

Vi vil ta utgangspunkt i inndelingen i 3 sentre, eller 3 intelligenser, nemlig Kropp/ Instinktiv intelligens, Hode/Mental intelligens og Hjerte/Emosjonell intelligens. På hver kveld vil vi fokusere på de tre typene som har sitt utgangspunkt i et av disse sentre, og se på hvordan typene uttrykker, undertrykker eller fornekter den primære intelligensen. Du vil dessuten forstå mer om hvordan du selv – uansett type – bruker de tre intelligensene.

På kveldene vil du lære (mer) om:
– Enneagrammets typer
– De tre sentre og hva som er fellestrekk for de tre typer i hvert senter
– De tre intelligenser og hvordan hvert menneske – uansett type – kan bli enda bedre til å anvende disse
Det vil være små øvelser for alle med utgangspunkt i kveldens intelligens og de temaer som det er fokus på.
Vi begynner med Kroppssentret/ type 8, 9 og 1 og Instinktiv intelligens den 23. oktober. Du finner datoer for neste arrangementer på nettsiden vår.