Epistemisk tillit

bookmark

Nyttig begrep eller faglig blindspor?

fredag 5. april 2019, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Institutt for mentalisering

Inngang: 100,- / 50,- (student)

Peter Fonagy har vært hovedarkitekten for begrepet «epistemisk tillit» som har vunnet stor utbredelse innenfor utviklingspsykologi og psykoterapilitteratur de senere årene. Utgangspunktet for dette møtet er at begrepet har blitt omfavnet uten vesentlig kritisk diskusjon.

Møtet vil bli strukturert på pro et contra vis. Først vil psykolog Mickey Kongerslev som er leder for dansk «Centre of Excellence on Personality Disorders» begrunne sin støtte til begrepet om epistemisk tillit. Deretter vil Sigmund Karterud, professor i psykiatri, komme med sine kritiske merknader og begrunne hvorfor epistemisk tillitt bør ses på som et obskurt begrep, et mulig faglig blindspor.

Fremleggene følges av en allmenn debatt.