Er den norske gjeldsrevisjonen relevant internasjonalt?

bookmark

Rapportlansering og debatt

tirsdag 22. januar 2013, kl. 11:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Slett U-landsgjelda (SLUG) og Fellesrådet for Afrika

Inngang: Gratis

 

I 2013 skal den norske utlånsporteføljen til utviklingsland revideres. Norge blir da verdens første utlånerland som gjennomfører en gjeldsrevisjon. Dette kan sette presedens for andre utlånerland, og dermed få konsekvenser utviklingsland som i dag betjener illegitim gjeld. Men for at dette skal skje må den norske revisjonen være mulig å overføre til andre land. I Tunisia diskuterer parlamentet hvorvidt de skal gjennomføre en gjeldsrevisjon for å undersøke legitimiteten til gjelda fra den avsatte diktatoren Ben Alis regime. På dette seminaret lanserer Slett U-landsgjelda (SLUG) rapporten "Exportable?". Rapportforfatter Ingrid Harvold Kvangraven har vært i Tunisia for å samle innspill fra sivilsamfunn, myndigheter og akademia om hvordan den norske modellen kan brukes i en tunisisk kontekst. Rapporten lanseres med påfølgende debatt.

I panelet sitter:
Arvinn Gadgil, statssekretær i Utenriksdepartementet
Mabrouka Mbarek, parlamentariker i Tunisia
Jihen Chandoul, Campaign to Audit Tunisia’s Debt (ACET)
Ordstyrer: Torbjørn Graff Hugo, PRIO