Er det en myte at religioner forårsaker krig?Slaget ved Lützen, av Carl Wahlbom. Foto: falt i det fri/commons

Er det en myte at religioner forårsaker krig?

bookmark

mandag 5. desember 2022, kl. 09:00 til kl. 13:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: STL - Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Inngang: Gratis - ingen påmelding

På STLs årskonferanse 2022 vil si se nærmere på forholdet mellom krig og religion.

«Uten religion ville det ikke vært noen kriger». Man trenger ikke lete lenge for å finne varianter av denne påstanden, men stemmer det?

I første del vil vi gå den populære påstanden om at religion forårsaker krig nærmere etter i sømmene. Er det tilfellet, eller er religion kun ett av flere redskap i verktøykassen til regimer som har helt andre og mindre fromme motiver for å bruke våpenmakt? Er det i det hele tatt meningsfullt å forsøke å skille ut religion som én utløsende årsak til en gitt krig?

I andre del av årskonferansen vil religiøse ledere ta for seg vers fra sine hellige skrifter som blir brukt til å legitimere krig. Hvordan skal man forstå disse «vanskelige versene», og hvordan skal man forholde seg til måten de blir brukt til å forsvare krig og voldsbruk?

 

Om programmet

Årskonferansen er todelt. En rent akademisk del, og en paneldiskusjon, hovedsakelig med religiøse ledere.

Den rent akademiske bolken vil ta for seg relasjonen mellom religion og krig, og især spørsmålet om hvorvidt det er mulig å skille ut religiøse fra ikke-religiøse årsaker til væpnede konflikter. Professor William Cavanaugh, som mener dette vanskelig kan gjøres, vil bli utfordret av professor Torkel Brekke, som vil ta for seg eksempler på hvordan kriger legitimeres gjennom religion, og av professor Vebjørn Horsfjord, som har analysert patriark Kirills taler.

I andre del av årskonferansen vil professor Iselin Frydenlund holde en innledning hvor hun ser tilbake på utviklingen i verden i året som har gått, især krigen i Ukraina som ble påbegynt knappe tre måneder etter at hun holdt sitt foredrag på fjorårets årskonferanse, hvor forholdet mellom Den russisk-ortodokse kirke og Putin-regimet var et sentralt eksempel på nært samarbeid mellom trossamfunn og autoritære regimer.

Deretter følger en samtale hvor religiøse ledere vil ta for seg vers fra sine respektive hellige skrifter som blir brukt til å legitimere krig. Hvordan skal man forstå disse «vanskelige versene», og hvordan skal man forholde seg til måten de blir brukt til å forsvare krig og voldsbruk? Deltagerne er Joav Melchior (Det mosaiske trossamfund), Senaid Kobilica (Muslimsk dialognettverk) og Steinar Ims (Den norske kirke). Samtalen ledes av STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys.

 

Program:

Del 1: Religion som årsak til krig

  • William T. Cavanaugh: The Myth of Religious Violence
  • Torkel Brekke: Legitimering av krig i ulike religiøse tradisjoner
  • Vebjørn Horsfjord: Hellig hatprekener– refleksjoner over patriark Kirills taler

Pause

Del 2. Vanskelige vers

  • Innledning: Professor Iselin Frydenlund gir et tilbakeblikk på utviklingen siden årskonferansen 2021.
  • Vanskelige vers: Joav Melchior, Steinar Ims og Senaid Kobilica leser opp og forteller om tekstutdrag fra deres hellige skrifter som blir brukt til å legitimere krig og undertrykkelse.
  • Panelsamtale mellom de religiøse lederne. Frydenlund deltar. Ledet av Ingrid Rosendorf Joys.
  • Utdeling av Dialogprisen, årets pris går til Ivar Flaten.

Arrangementet foregår på engelsk og norsk.