Er det fa’li det?

bookmark

Om overdiagnostikk og -behandling

mandag 3. november 2014, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo legeforening

Inngang: Gratis

Med moderne teknologi kan vi påvise stadig flere og mindre forandringer i kroppen, med usikker betydning for helsa vår. Er tilbud om utredning og behandling alltid et gode – eller kan det faktisk være skadelig?