Er fred og rettferdighet mulig for Sri Lanka?

bookmark

mandag 10. oktober 2011, kl. 13:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Amnesty Norge

Inngang: Billett

Mandag 10. oktober viser Amnesty Norge den brutalt ærlige dokumentaren ”the Killing Fields” som tar for seg menneskerettighetsbrudd som ble begått i siste fase av borgerkrigen i Sri Lanka.

Etter filmvisningen får vi møte den australske forfatteren Gordon Weiss. Hans kontroversielle bok ”The Cage” omhandler det internasjonale samfunnets og FNs manglende evne til å hjelpe sivilbefolkningen i denne skjebnesvangre perioden.
 
Yolanda Foster, Amnesty Internationals etterforsker på Sri Lanka, snakker om utfordringene ved at myndighetene selv skal granske de overgrepene som fant sted og hvordan verdens taushet og unnfallenhet kan få meget alvorlige og langvarige konsekvenser for srilankere.
 
Etter de to innleggene åpnes det for spørsmål fra salen.

 

Gordon Weiss og Yolanda Foster vil være I Norge og tilgjengelig for presse fra kvelden 9. oktober til kvelden tirsdag 11. oktober.