Er krig etisk forsvarlig? 3

Er krig etisk forsvarlig?

bookmark

onsdag 3. mai 2023, kl. 16:30 til kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Dette seminaret vil tematisere noen klassiske etiske problemstillinger som krigen i Ukraina har aktualisert. Hittil har den offentlige samtalen fokusert på militær støtte fra Vesten og NATO og humanitær hjelp til flyktninger, samt økonomiske sanksjoner mot Russland. Ettersom krigen trekker ut, reises også andre spørsmål. Når er bruk av militærmakt etisk forsvarlig? Finnes det alternativer til en militær løsning? Hvordan påvirker trussel om bruk av atomvåpen krigføringen og støtten til Ukraina? Hvilken rolle spiller bruk av religiøs retorikk i Russlands krigføring? Hva kan være kirkenes bidrag til fred og forsoning i møte med krig?  Dette er noen av problemstillingene seminaret vil ta opp.

Medvirkende er blant annet

 • Henrik Syse fra PRIO om rettferdig krig
 • Forfatter og historiker Caroline Serck-Hanssen om «Det hellige Russlands» kamp mot Vesten. Hvordan kan vi forstå den russiske kirkeledelsens syn på krigen mot Ukraina?
 • Tuva Krogh Widskjold fra ICAN om atomvåpentrusselen
 • Cecilie Hellestveit fra Folkerettsinstituttet og Robert Mood, medlem i Komiteen for internasjonale spørsmål i Den norske kirke om etiske dilemmaer i møte med krigen i Ukraina
 • Responser fra:
  – Naja Amanda Lynge Møretrø, Changemaker
  – Kjetil Fretheim, MF vitenskapelig høyskole
 • Oppsummering fra:
  – Olav Fykse Tveit, preses, Den norske kirke
  – Kristine Sandmæl, leder av Mellomkirkelig råd, Den norske kirke