Er menneskerettighetene under press?

bookmark

Folkemøte

mandag 13. februar 2012, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslosenteret for Fred og Menneskerettigheter

Inngang: Gratis

Vi ser i dag en global tendens der religiøse aktører utfordrer demokratiske verdier som likestilling og ytringsfrihet i religionsfrihetens navn. Men hva er viktigst av religion og demokrati, og hvordan bør Norge møte denne utfordringen?

Panel: Utenriksminister Jonas Gahr Støre Høykommissær for nasjonale minoriteter i OSSE Knut Vollebæk Generalsekretær i NOAS Ann-Magrit Austenå Religionshistoriker og prosjektleder ved Norsk senter for menneskerettigheter Lena Larsen    

Tematikk og problemstillingerPå mange utenrikspolitiske arenaer er frontene blitt skarpere mellom konservative religiøse aktører på den ene siden, og moderate og sekulære på den andre. Uforsonlige argumenter bygget på religiøs overbevisning utfordrer sentrale menneskerettigheter. I debattene ser vi at enkelte rettigheter framheves på bekostning av andre. Det inkluderer ikke minst kvinners rettigheter hvor man har erfart konkrete tilbakeslag i FN. Utfordringene er også store i forhold til behandlingen av etniske og religiøse minoriteter og i forholdet mellom trosfrihet og ytringsfrihet. Situasjonen stiller store krav til forsvaret av menneskerettighetene i årene framover. Hvordan kan Norge best møte disse utfordringene?

MERK: Arrangementet er annonsert til kl. 18 i Amalie Skram, i programkatalogen. Ny tid er kl. 19 i Wergeland.