Er Norden i orden?

bookmark

Debattmøte om det nordiske samarbeidet

mandag 8. april 2013, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Foreningen Norden Oslo

Inngang: Gratis

Hva vil partiene med det nordiske samarbeidet? Foreningen Norden Oslo vil gjerne gi Norden-interesserte svar på det spørsmålet.

Fem måneder før stortingsvalget inviterer Foreningen Norden Oslo de politiske partiene til et møte om det nordiske samarbeidet. Hvilke visjoner har de forskjellige partiene for det nordiske samarbeidet i neste stortingsperiode? Partienes representanter forteller.

Møtet vil bli åpnet av Oslo-foreningens leder Terje Slorby og Foreningen Nordens leder Olemic Thommessen. Hovedinnleder er Thorvald Stoltenberg, som vil rapportere om resultatene så langt av hans rapport til de nordiske utenriksministrene: «Nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk». Deretter følger en paneldebatt under ledelse av journalist Odd Inge Skjævesland, som i mange år har fulgt Nordisk råds arbeid for Aftenposten.

I panelet:
Marit Nybakk (Arbeiderpartiet)
Hans Frode Asmyhr (Fremskrittspartiet)
Michael Tetzschner (Høyre)
Per Olaf Lundteigen (Senterpartiet)