Er Norge virkelig blitt mindre voldelig?

bookmark

Med kriminolog Leif Petter Olaussen

onsdag 12. november 2014, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Human-Etisk forbund

Inngang: Gratis

Hvem er voldsutøverne og hvem er ofrene? Hva slags vold er det mest av, og kan vi stole på kriminalstatistikken? Hvordan samsvarer folks frykt for vold med risikoen i virkeligheten. Hvor stor er oppklaringsprosenten, og hvilken holdning har folk til hva som er en rimelige straffereaksjoner? Kriminolog Leif Petter Olaussen har forsket på disse temaene i mange år og vil vise at bildet kanskje ikke er helt slik man kan få inntrykk av fra media.

Se Facebook-arrangementet her og inviter venner!