Er norsk EU-tilpassing i strid med grunnloven?

bookmark

Europabevegelsen, Nei til EU og Nytt norsk Tidsskrift inviterer til debatt

torsdag 29. august 2013, kl. 19:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Europabevegelsen, Nei til EU og Nytt Norsk Tidsskrift

Inngang: Gratis

Norge overfører stadig suverenitet til EU- og EØS-organer. Stortinget  gjør dette med simpelt flertall, til tross for at Grunnlovens § 93  krever vedtak med ¾ flertall. Hva foregår? Gjeldende praksis står på  «juridisk sandgrunn», ifølge statsrettsekspert Eirik Holmøyvik ved  Universitetet i Bergen. Hvorfor setter ikke Stortinget ned foten? Hva  mener ekspertene? Og hva mener stortingspolitikerne selv?

Innledning:
Eirik Holmøyvik
Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Kommentarer:
Fredrik Sejersted
Professor, Senter for europarett, Universitetet i Oslo

Helene Sjursen
Professor, ARENA – Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Panel:
Nikolai Astrup (Høyre)
Ingrid Fiskaa (SV)
Svein Roald Hansen (Ap)
Morten Høglund (FrP)
Per Olav Lundteigen (Sp)
Hans Olav Syversen (KrF)

Møteleder:
Cathrine Holst
Redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift