Er norske kommuner for små?

bookmark

Kommunestørrelse, effektivitet og demokrati

fredag 23. august 2013, kl. 10:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Institutt for statsvitenskap

Inngang: Gratis

Etter valget kan dagens kommunestruktur stå for fall. En storstilt sammenslåing av norske kommuner vil være den største forvaltnings- og velferdsstatsreformen på flere tiår. Bør vi gjøre det? Men hva er problemet? Noen mener vi har for mange små og kompetansesvake kommuner, særlig i Distrikts-Norge. Andre mener at det er i byregionene at stukturproblemene er mest påtrengende, og at reformene burde starte her. Hvordan kan reformer eventuelt gjennomføres? For å belyse disse spørsmålene arrangerer Universitetet i Oslo en dagskonferanse på Litteraturhuset fredag 23. august. Det blir innlegg fra forskere om danske, finske og andre internasjonale erfaringer med reformer av kommunestruktur samt en rådmann fra en mindre norsk kommune. Vi avslutter med en paneldebatt der stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen (SP), Michael Tetzchner (H), Ib Thomsen (Frp) og Karin Yrvin (AP) formidler sine synspunkter på den framtidige kommunestrukturen. Dessuten medvirker Ole Gustav Narud fra Loksamfunnsforeningen.

10.00-10.10
Introduksjon ved Harald Baldersheim, professor og leder for Demokratiprogrammet, Universitetet i Oslo

10.10-10.50
Danmark: Hvor store ble effektivitetsgevinstene? Kostet det mer enn det smakte? ved Kurt Houlberg, Programsjef ved Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), Danmark

10.50-11.30
Finland: Lykkes kommunesammenslåingene? ved Siv Sandberg, Dosent ved Åbo Akademi, Finland

11.30-12.00
Lunsj

12.00-12.40
Kommunestørrelse og demokrati: Lærdommer fra norsk og internasjonal forskning ved Lawrence E. Rose, Professor ved Universitetet i Oslo

12.40-13.20
Småkommunene: Faglig nivå i tjenesteytingen: Kan mindre kommuner håndtere utfordringene? ved Helene Ohm, rådmann i Finnøy kommune

13.20-14.00
Fakta møter ideologi: Politikeres refleksjoner over innlegg og veien videre

Stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen (SP), Michael Tetzchner (H), Ib Thomsen (Frp) og Karin Yrvin (AP) samt Ole Gustav Narud fra Lokalsamfunnsforeningen.

Moderator: Jostein Askim, UiO
 

Deltakelse: Konferansen er åpen for alle interesserte, og det er ingen deltakeravgift. Det serveres kaffe og enkel lunsj.

Påmelding her

Kontaktpersoner: Faglig ansvarlig Harald Baldersheim (harald.baldersheim@stv.uio.no) eller administrativt ansvarlig Vegard Berggård (vegard.berggard@stv.uio.no)