Er norske selskaper i front?

Er norske selskaper i front?

bookmark

Seminar om ansvarlig næringsliv

tirsdag 23. juni 2020, kl. 10:00 til kl. 11:15

Sal: Wergeland

Arrangør: Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv og Amnesty International

Inngang: Gratis / Påmelding / Digitalt

Koronakrisen har rammet det norske og internasjonale næringslivet hardt, og øker risikoen for at norsk næringsliv trår feil i utlandet, krenker menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, skader miljøet eller blir involvert i korrupsjon, enten gjennom egen virksomhet eller leverandørkjeden. Dette vil kunne medføre varige skader på konkurransekraft og omdømme.

Når risikobildet endrer seg, må også næringslivet følge med og orientere seg om de nye risikoene og hvordan virksomheten kan håndtere disse.

Hvor gode er norske selskaper er til å opptre ansvarlig og å respektere menneskerettighetene?

Under arrangementet vil Amnesty International Norge og det norske OECD Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv legge frem funnene fra to næringslivsundersøkelser, etterfulgt av en panelsamtale. Her deltar noen av selskapene som har deltatt i undersøkelsene, Næringsdepartementets eierskapsavdeling, LO, Industri Energi og NHO.

Det vil bli kringkastet hvilke fem selskaper som har fått best score i Amnestys næringslivsundersøkelse.

Arrangementet vil være fysisk på Litteraturhuset (der vi selvfølgelig ivaretar smittevernstiltakene) meld deg på her: https://amnesty.no/er-norske-selskaper-i-front.

Følg arrangementet live her.

Program:

09:30                  Oppmøte

10:00                  Velkommen ved Cathrine Dehli, Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv.

10:05                  Åpningsinnlegg ved Næringsminister Iselin Nybø (mikrofon talerstol)

10:15                  Presentasjon av hovedfunnene i undersøkelsen ved Kontaktpunktet og Amnesty (Power point Dehli, PP Ekeløve-     Slydal)

10:30                  Panelsamtale. Hva må til for å styrke næringslivets kunnskap og praksis når det gjelder å være ansvarlige næringsaktører? Ordstyrer: Beate Ekeløve-Slydal, Amnesty Norge

Paneldeltakere:

   • Næringsdepartementets Eierskapsavdeling v/ fagdirektør Muriel Bjørseth Hansen
   • Norsk Hydro ASA, v/Head of CSR Elise Must
   • NHO v/ avdelingsdirektør, leder for internasjonale avdeling Tore Myhre
   • LOs politiske ledelse v/førstesekretær Julie Lødrup
   • Industri Energi v/internasjonal rådgiver Amalie Hilde Tofte
   • Statkraft v/Sidsela Nyebak

11:15 Slutt.