Er Oslo for alle?

bookmark

Konferanse om universell utforming

mandag 27. november 2017, kl. 10:00 til kl. 14:00

Sal: Skram

Arrangør: Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Inngang: Gratis med påmelding

Skal Oslo bygges for alle? Hvem sitt ansvar er det? Hvem bryr seg?

Hovedmål for dagen er å vekke politisk interesse og øke samarbeid mellom byrådsavdelingene og ulike virksomheter i kommunen når det gjelder universell utforming i Oslo. Ansvarlige politikere kommer og DU får anledning til å si din mening og stille de viktige spørsmålene.

 

Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune åpner konferansen. Ann-Marit Sæbønes, leder for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og Inger Marie Lid, professor ved VID vitenskapelig høgskole holder innlegg. Ti inspirerte aktører holder hver sitt tre-minutters pitch om universell utforming sett fra sitt ståsted og det blir paneldebatt. Det inviteres også til workshop om hvordan Oslo kommune skal styre og lede arbeidet med universell utforming. Alle innspill blir tatt imot, samlet og gitt byrådet.

 

Program:                              

09.30   Dørene åpnes og det serveres mat/kaffe

10.00   Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester

Ann-Marit Sæbønes, leder av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Inger Marie Lid, professor ved VID vitenskapelig høgskole

10 pitcher

Paneldebatt

12.00   Lunsj

12.30   Workshop

14.00   Slutt

 

Påmelding: her innen 20. november