Er religionsdialog humanistisk?

bookmark

Paneldebatt om religionsdialog, humanisme og kjønn

torsdag 16. juni 2016, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Forskningsprosjektet ReDi (Religion and Dialogue in ModernSocieties), Det teologiske Menighetsfakultet og Det teologiske fakultet ved UiO

Inngang: Gratis

Paneldebatt om religionsdialog, humanisme og kjønn med Bente Sandvig, Anne Sender, Shoaib Sultan, Anne Hege Grung og Oddbjørn Leirvik

Informasjon: Paneldebatt med påfølgende diskusjon vil foregå på engelsk.