Er tida ute for tidsskriftene?

Er tida ute for tidsskriftene?

bookmark

Tidsskriftenes roller og ambisjoner i dag

onsdag 15. januar 2020, kl. 17:00 til kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Arr idéhistorisk tidsskrift

Inngang: Gratis

Arr idehistorisk tidsskrift ble 30 år i 2019, og slapp i november et jubileums-temanummer hvor temaet var Tidsskrift. Dette skal vi feire med en slippmarkering. I vårt jubileumsnummer har vi gått idéhistorisk til verks, og undersøkt hva slags rolle tidsskrifter har spilt opp gjennom historien. Nå vender vi blikket mot samtid og framtid. Og vi spør rett og slett: «Er tida ute for tidsskriftene?» Og vi håper at svaret er «nei», selvfølgelig gjør vi det! Men at vilkårene for tidsskrifter endres er det ingen tvil om. Så hvilke muligheter og utfordringer ser vi akkurat nå?

Vi har invitert noen som lager tidsskrift, noen som forsker på tidsskrift samt noen som bidrar i andre ledd av tidsskriftskretsløpet – til en samtale om tidsskriftenens roller og ambisjoner i dag. Etter innlegg og panelsamtale vil det bli muligheter for å stille spørsmål fra salen.

Program
Emil Johnsen, medredaktør i Arr idéhistorisk tidsskrift: Tidsskrifter og tidsskifter.
Hanne Skogvang, redaktør i tidsskriftet Fett: Tittel på innlegg kommer.
Nils Lahlum, redaksjonsleder for tidsskrift og åpen tilgang i Universitetsforlaget, nestleder i Norsk tidsskriftforening: Forskningstidsskriftet – en garantist for kvalitet eller HR-avdelingens nyttige idiot?
Jorunn Økland, professor og direktør ved Det norske instituttet i Athen, med lang erfaring fra redaksjonsarbeid i både norske og internasjonale forskningstidsskrifter (for tiden Nytt Norsk Tidsskrift) samt som aktiv skribent: Når alle lurer alle, blir alle fornøyd: Tidsskriftene og tellekantene.

Ordstyrer er Ragni Indahl, medredaktør i Arr idéhistorisk tidsskrift.