Er velferd det samme som frihet?

bookmark

Frihetsdebatt

torsdag 1. mars 2012, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Progressiv

Inngang: Gratis

Skaper våre offentlige institusjoner og politiske praksis det de opprinnelig hadde som mandat: en reell frihet for alle? Det har vært en trend de senere årene å ta frihet både som rettighet og begrep for gitt. Men hva er reell frihet? Og hvem er ufrie i dagens samfunn, eller kjemper en viktig frigjøringskamp?

En reell frihet for alle – er velferd det samme som frihet?

INNLEDER: Einar Øverenget

PANEL:
Odd Einar Dørum
Snorre Valen
Karine Nyborg
Samtaleleder: Gunnar Aakvaag