Er vi klare nå?

bookmark

Nytt Lovlig uklart?-seminar

mandag 3. juni 2013, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Juristforbundet, Juridisk og Humanistisk fakultet ved UiO og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Inngang: Gratis

Lovtekstene våre er viktige for alle, og leses av både jurister og enkeltinnbyggere. Men hvorfor er det så vanskelig å forstå dem? Hva kan gjøres for å heve kvaliteten på nye lovtekster, og hvordan kan vi ivareta hensynet til lovteksten og leserne samtidig? Seminaret tar opp problemstillingene fra domstolenes side, som demokratisk prosjekt og som politisk utfordring.

Innledere og kommentatorer blir blant andre:
Jon Wessel-Aas, partnerog advokat i Bing Hodneland
Michael Tetzschner, stortingsrepresentant (H)
Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap
Haakon Hertzberg, seksjonssjef i NAVs Kunnskapsstab
Johan Tønnesson, professor i sakprosa
Ruth Vatvedt Fjeld, professor i nordisk språkvitenskap
Sissel C. Motzfeldt, seniorrådgiver i Difi og leder av prosjektet «Klart lovspråk»
Tone Sverdrup, professor i familie- og arverett

Påmelding: Send påmeldingen din til klar-juss@jus.uio.no innen 31. mai. Seminaret er gratis, og påmeldingen er etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Servering av småmat og kaffe fra kl. 08.30. Seminaret varer fra kl. 09.00-12.00.

Seminaret avslutter seminarrekken Lovlig uklart?, som er støttet av Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT. For mer informasjon se her