Er ytringsfriheten i krise?

bookmark

Civita inviterer til debattmøte

mandag 14. november 2016, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Civita

Inngang: Gratis

I sin nye bok Etter Charlie Hebdo. Ytringsfrihetens krise i historisk lys hevder historikeren Kjetil Jakobsen at ytringsfrihetsfundamentalisme kan være farlig, og at den som på en opplyst og ærlig måte vil begrunne og forsvare ytringsfriheten, også bør reflektere over hvor frihetens grenser går. Ytringsfrihet er nerven i det liberale demokratiet, men likevel ikke en absolutt frihet, mener Jakobsen. Vi spør: Er ytringsansvar og ytringsfrihet to sider av samme sak? Og hvordan begrunner vi egentlig ytringsfriheten?

I panelet: Professor i historie Kjetil Jakobsen, politisk redaktør i Morgenbladet Lena Lindgren, professor i filosofi og prosjektmedarbeider i Civita, Lars Fr. Svendsen og journalist