Estela de Carlotto

bookmark

Om å finne "forsvunnede" under militærdiktaturet i Argentina

onsdag 1. september 2010, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: NorLARNet, i samarbeid med Den argentinske ambassaden

Inngang: Gratis

Organisasjonen Bestemødrene på Maiplassen har i over tre tiår arbeidet for å finne sine barnebarn og identiteten til hundrevis av andre barn som ble født i fangenskap og bortadoptert under militærdiktaturet i Argentina (1976-1983). De var barn av noen av de tusenvis av opposisjonelle som ”forsvant”, ble torturert og drept under diktaturet.

De siste årene har arbeidet med å gjenfinne identiteten til disse barna gjort store fremskritt, ikke minst på grunn av nye rettsmedisinske teknikker. Dette er en prosess som har gått parallelt med store fremskritt i rettsoppgjørene som ennå pågår etter diktaturets mange menneskerettighetsovergrep. På dette møte vil Bestemødrenes president Estela de Carlotto fortelle om dagens utfordringer og fremskritt i dette arbeidet, samt hennes egne erfaringer i jakten på sitt eget barnebarn som ble født i fangenskap og bortadoptert.

Det vil bli kommentarer fra norske eksperter på menneskerettigheter i Latin-Amerika.