Et etisk dilemma

bookmark

Eutanasi og legeassistert selvmord

mandag 23. januar 2017, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Stiftelsen Nasjonalt Medisinsk Museum

Inngang: Billett

Kjente debattanter vil dekke: Juridiske aspekter, Fire spor i dødshjelpsdebatten, Noen grunner for å tillate eutanasi, Begrensning av livsforlengende
behandling – dilemmaer, Kan god terminal pleie gjøre eutanasi og legeassistert selvmord overflødig? Det er satt av 30 minutter til diskusjon.

PROGRAM
1800-1805 Velkommen
styreleder Harald Siem, ordstyrer Rolf Kåresen

1805-1825 Historikk og begreper
professor Lars Johan Materstvedt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

1825-1845 Juridiske aspekter
professor emeritus Aslak Syse, Universitetet i Oslo

1845-1905 Fire spor i dødshjelpsdebatten
overlege og forsker Morten Horn, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo

1905-1925 Noen grunner for å tillate eutanasi
professor Knut Ruyter, Universitetet i Oslo

1925-1945 Pause

1945-2005 Begrensning av livsforlengende behandling – dilemmaer
overlege Annette Robertsen, Oslo universitetssykehus

2005-2025 Kan god terminal pleie gjøre eutanasi og legeassistert selvmord overflødig?
sykepleier og seniorrådgiver Marie Aakre, Trondheim

2025-2055 Paneldebatt

Åpent møte for alle interesserte. Entré 100 kr for medlemmer av Stiftelsen, 150 kr for andre.
For innmelding i Stiftelsen bruk mail: tonje2@frisurf.no