Et mer gang- og sykkelvennlig bysentrum

bookmark

- Hva er konsekvensene for byliv og næringsliv?

onsdag 23. april 2014, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Sykkelprosjektet i Oslo kommune

Inngang: Gratis

Göteborg har stengt deler av sentrum for biler og forvandlet flere gater til rene gå- og sykkelgater. Hva har konsekvensene vært for handelsstanden, gårdeiere og bylivet? Kan vi lære noe av svenskene? Vi får høre representanter fra handelsstanden og byplanleggere fortelle om prosessen så langt og litt om veien videre.

I panelet:
Marianne Sörling, Innerstaden: Gateomvandlingens effekter for næringslivet i Göteborg
Annelie Kjellberg, Statsbyggnadskontoret: Göteborgs nye parkeringsstrategi, en forutsetning for et effektivt og holdbart transportsystem. Parkeringsstrategiens innhold og effekter for trafikk og byliv.
Beata Løfmarck, Trafikkontoret: Eksempel på gateomvandlingen og dens effekter for trafikantene og sentrum i sin helhet.

Etter at paneldeltagerne har holdt et foredrag på ca. 15 minutter hver er det mulighet for å stille spørsmål.
Les mer på Facebook her